Arcus College - Joost Starremans (Teamleider Inkoop, Facilitair beheer & Uitvoering)

Arcus College - Joost Starremans (Teamleider Inkoop Facilitair beheer en uitvoering)

Binnen het Arcus College ondersteunt InkoopMeesters het Facilitair Bedrijf met het verder professionaliseren van de inkoop. InkoopMeesters voert vrijwel alle aanbestedingen binnen het Arcus College uit, en geeft ook voor inkooptrajecten waarbij zij niet betrokken zijn adviezen.

Het contract tussen het Arcus College en InkoopMeesters bestaat uit drie onderdelen: strategisch, beleidsmatig en tactisch. Hierbij wordt het Arcus College ondersteund en geadviseerd met betrekking tot het inkoopbeleid, worden er een aantal keer per jaar spend analyses gemaakt om grip te houden op de uitgaven en begeleiden zij aanbestedingstrajecten binnen de organisatie. De toegevoegde waarde van de dienstverlening ligt voor het Arcus College vooral in de kennis op het gebied van de aanbestedingswet, het meenemen van eerdere ervaringen van andere aanbestedingen of vanuit de markt in onze trajecten.

Met name de kennis op het gebied van de aanbestedingswet neemt aantoonbaar veel risico’s weg. Daarnaast leidt de samenwerking tot rechtmatigheid van inkopen, doelmatige besteding van geld en tot besparingen van kosten.

Voornamelijk de authenticiteit, de rust en het vermogen om te luisteren wat er precies gevraagd wordt, waardeert het Arcus College in de dienstverlening van InkoopMeesters.