Stichting Prisma - Anton Wullems (Lid College van Bestuur)

Stichting Prisma - Anton Wullems (Lid College van Bestuur)


Halverwege 2018 zijn wij als Stichting Prisma gestart met de aanbesteding kopieer en printafdrukken. InkoopMeesters heeft dit traject voor onze organisatie begeleid.
In de aanloopfase zijn wensen en strategie met elkaar doorlopen en heeft InkoopMeesters de administratieve  last uit handen genomen.

De expertise en ervaring in deze materie heeft er voor gezorgd dat er voor ons een goed overwogen besluit is genomen om per februari 2019 met een nieuwe printpartner te starten.